Penafian

Ebook ini dihasilkan untuk memberikan pengajaran dan menyalurkan maklumat umum mengenai subjek yang dibincangkan. Ia tidak boleh dianggap sebagai mengandungi nasihat kewangan, sekuriti atau perakuan sekuriti. 

Tutorial yang disebut di dalam ebook ini mungkin tidak sesuai untuk setiap individu dan tidak dijamin dapat menghasilkan kesan tertentu kepada semua pihak. 

Walaupun segala usaha telah dilakukan untuk memastikan ketepatan informasi di dalam ebook ini ketika penghasilan, namun begitu informasi selalu bertukar dengan cepat. Oleh itu, sesetengah dari maklumat yang ada di dalam ebookini mungkin sudah tidak tepat ketika anda merujuknya. Juga, kemungkinan ada kesalahan tipografi dan kandungan.

Tidak ada jaminan yang diperakukan bahawa maklumat yang terkandung di dalam ebook panduan ini adalah tepat dan lengkap. Pihak penerbit dengan ini secara khususnya tidak bertanggungjawab atas apa-apa risiko, kehilangan, liabiliti, sama ada secara peribadi atau tidak, yang berlaku akibat penggunaan dan aplikasi kandungan video panduan ini, secara langsung atau tidak langsung.

Anda dirayu supaya merujuk semua bahan-bahan yang ada, belajar dengan bersungguh dan serius mengenai perkara yang dibincangkan agar mendapat hasil yang optimum.

Dengan belian "Ebook Panduan Asas HTML " ini, anda tersekat oleh syarat-syarat yang dinyatakan di atas.

| Pembelian | Penafian | Terma & Syarat | Hubungi Kami